Ιστορικό χαμηλό για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία

Μόλις 197 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο.