Πικρές Αλήθειες για την ελληνική “διπλωματία”

Πίσω και πέρα από επιχειρήσεις ανύψωσης ηθικού υπάρχουν μερικές πικρές αλήθειες, οι οποίες δεν κρύβονται, όσο κι αν η ελληνική πολιτική ελίτ (κυρίως δε η κυβέρνηση) προσπαθεί.