Στις φάμπρικες της πανδημίας

Κέντρο επώασης της πανδημίας και στην Ελλάδα όπως και αλλού, ήταν οι εργασιακοί χώροι. Βρίσκονταν όμως εκτός του ραντάρ της κυβέρνησης.