ΑΘΗΝΑ
03:15
|
05.03.2021
Απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα.
¶íäñåò ôùí ÌÁÔ, Ýîù áðü ôï Ðïëõôå÷íåßï, üðïõ áðü ôï âñÜäõ ôçò ÐÝìðôçò ðåñßðïõ 40 Üôïìá âñßóêïíôáé åíôüò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, õðïóôçñßæïíôáò üôé èá óõíå÷ßóïõí íá âñßóêïíôáé óôï ÷þñï êÜíïíôáò óõíåëåýóåéò, ÐáñáóêåõÞ 13 Íïåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω

Στην απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα, προχωρά η Ελληνική Αστυνομία με φόντο την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υλοποιώντας και τυπικά τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού περί απαγόρευσης της πορείας.

Σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 της 15ης Νοεμβρίου έως και 21:00 της 18ης Νοεμβρίου 2020.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε και στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

Βαριά πρόστιμα

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

  • Διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
  • Διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Για την ιστορία, καθολική απαγόρευση όλων των συναθροίσεων σε όλη την επικράτεια, δηλαδή καθολική αναστολή του άρθρου 11 του Συντάγματος, έχει γίνει και στο παρελθόν: στις 21/04/1967 και στις 17/11/1973.

Πηγές: In.gr

Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω
Γραφτείτε συνδρομητές
Ενισχύστε την προσπάθεια του Κοσμοδρομίου με μια συνδρομή από €1/μήνα