Αποκαλύπτουμε τη μελέτη για το τσιμεντάρισμα της Ακρόπολης

Η μέχρι τώρα κρυφή από το υπουργείο Πολιτισμού μελέτη, επιβεβαιώνει περίτρανα όλα τα σημεία κριτικής, επιφυλάξεων και αντιρρήσεων που έχουν διατυπωθεί.