Επιστολή των εργαζομένων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου προς τον Πρωθυπουργό

Επιστολή υπογεγραμμένη από 91 στελέχη που εκφράζουν την ανησυχία τους για την αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος λειτουργίας των δημόσιων/κρατικών μουσείων εστάλη σήμερα στον Πρωθυπουργό.