Ανεπαρκής η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από την Frontex

Αμφισβητείται η ικανότητά της να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον νέο επιχειρησιακό ρόλο που της έχει ανατεθεί.