60 χρόνια η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και εκπέμπει SOS

Τα σημάδια που παραβλέφθηκαν, αγνοήθηκαν ή απλά υποτιμήθηκαν γιατί το 2000 ήταν ακόμα πολύ μακριά.