Εισαγγελική παρέμβαση για εγκληματικό σχέδιο εμπρησμού

Ξεκινά έρευνα καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα που προκάλεσε τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.