Κλιματική αλλαγή: Αποτυχία ανάσχεσής της – θρίαμβος εκμετάλλευσής της

Η κλιματική αλλαγή αντί να είναι αιτία αύξησης των επενδύσεων στις υποδομές,χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την συγκάλυψη ευθυνών.