Στέλεχος «δέλτα»: Τι γνωρίζουμε

Η παραλλαγή «δέλτα» του SARS-CoV-2 είναι πλέον το κυρίαρχο στέλεχος στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες.