Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος: Μια διδακτορική διατριβή με πολλούς τίτλους

…. και άλλες «περίεργες» μεταμορφώσεις ιατρικού χαρακτήρα