Η ΕΕ καταργεί σταδιακά το φυσικό αέριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε το “πάγωμα” της χρηματοδότησης έργων φυσικού αερίου.