Αναλογίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης το Πατριαρχείο ως θεσμό, μετά τον ίδιο;

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει αποφασίσει να πολιτεύεται διεθνώς ως ο κατεξοχήν εκκλησιαστικός άνθρωπος της Ουάσιγκτον