Το Αφγανιστάν εξελίσσεται σε πρόβλημα της Κίνας

Το νέο κράτος-αίνιγμα συνιστά πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους συνορεύουν με αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.