Έκθεση: Η Ελλάδα χειρότερη χώρα της ΕΕ στην Ελευθερία Τύπου

Υποχώρησε από την 70η στην 108η θέση σύμφωνα με την έκθεση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.