Τα ψέματα για την αλήθεια μιας έρευνας

Δημοσιεύθηκε σήμερα άρθρο που υποστηρίζει ότι κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση του πίνακα των ευρωπαϊκών χωρών στην ελευθερία του Τύπου.