ΑΘΗΝΑ
02:24
|
21.06.2024
Η Ρωσία δεν θα προσχωρήσει στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW), δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
MOSCOW, RUSSIA – JUNE 22, 2022: The Spokeswoman of Russia's Ministry of Foreign Affairs, Maria Zakharova, gives a press briefing on foreign policy issues. Russian Foreign Ministry Press Service/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ
Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω

Η Ρωσία δεν θα προσχωρήσει στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW), δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Έκανε αυτό το σχόλιο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διάσκεψης των κρατών-συμμετεχόντων στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων.

Σύμφωνα με αυτήν, η δυναμική προώθηση της συνθήκης βαθαίνει τη διχόνοια μεταξύ των κρατών και υπονομεύει το καθεστώς της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

«Σε σχέση με την επιθυμία να τεθούν σε μόνιμη βάση οι προσπάθειες για την παγκοσμιοποίηση του TPNW, όπως καταγράφεται στα τελικά έγγραφα της διάσκεψης, τονίζουμε: η Ρωσία δεν σκοπεύει να προσχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία και πιστεύει ότι η συνθήκη δεν καθιερώνει κανένα καθολικό πρότυπο: ούτε τώρα ούτε στο μέλλον», είπε.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, η Μόσχα συνεχίζει να τηρεί σταθερά τη θέση ότι η ανάπτυξη του TPNW ήταν πρόωρη, λανθασμένη και, στην πραγματικότητα, αντιπαραγωγική. Αυτή η συμφωνία δεν κάνει τίποτα για να μειώσει τους αυξανόμενους πυρηνικούς κινδύνους και δεν φέρνει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο που αναφέρεται σε αυτήν, και η προσέγγιση που ορίζεται στο TPNW οδηγεί μόνο σε αύξηση των αντιθέσεων μεταξύ πυρηνικών και μη πυρηνικών κρατών, τόνισε. .

«Δεν λαμβάνει υπόψη τη στρατιωτικοπολιτική και στρατιωτικο-στρατηγική κατάσταση και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί σε «αύξηση του επιπέδου ασφάλειας για όλους». Δεν βλέπουμε ρεαλιστικούς τρόπους εφαρμογής οποιωνδήποτε – ή πρακτικών μέτρων για την άμεση μείωση των πυρηνικών όπλων», συνέχισε ο διπλωμάτης.

«Η Ρωσία, όπως όλα τα άλλα κράτη με στρατιωτικό πυρηνικό δυναμικό, δεν συμμετείχε στη διάσκεψη των κρατών-συμμετεχόντων του TPNW και δεν σκοπεύει να το πράξει στο μέλλον. Επίσης, δεν σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε κοινή εργασία με βοηθητικές δομές που δημιουργήθηκαν ως μέρος της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων του TPNW για την υλοποίησή του», είπε.

Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω
ΣΥΝΑΦΗ

Οι πέντε προκλήσεις του νέου Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Μπαράζ επαφών Κύπρου-Λιβάνου μετά τις απειλές Νασράλα

Σταϊκούρας: Τον Νοέμβριο η παράδοση του μετρό Θεσσαλονίκης

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω ο υποψήφιος Ρόμπερτ Φ. Κένεντι

Γραφτείτε συνδρομητές
Ενισχύστε την προσπάθεια του Κοσμοδρομίου με μια συνδρομή από €1/μήνα