Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για γυναίκες και διασπορά σχεδιάζει η Λετονία

«Η λετονική κοινωνία πρέπει να αλλάξει την σκέψη της και να αποδεχθεί ότι η θητεία στον κρατικό στρατό είναι θέμα τιμής και καθήκοντος».