Μια πυρηνική μαύρη μέρα για την Ευρώπη

Τα πυρηνικά δεν επιβαρύνουν μεν με αέρια θερμοκηπίου την ατμόσφαιρα, εμπεριέχουν όμως τρομακτικούς κινδύνους για τους ανθρώπους.