Διεθνής Αμνηστία: Οι ουκρανικές δυνάμεις θέτουν αμάχους σε κίνδυνο

Έκθεση της ΜΚΟ αναφέρει ότι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ως βάσεις σχολεία και νοσοκομεία ενώ υπήρχαν «βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις».