Δύο ιστιοφόρα με 170 μετανάστες και πρόσφυγες στα Κύθηρα

Όλοι έχουν συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένο χώρο στο νησί προκειμένου να γίνει η επίσημη καταμέτρησή τους.