Μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προτείνει η Τουρκία

Σύμφωνα με την Τουρκία, η άδικη και αδιαφανής δομή του οργάνου πρέπει να αλλάξει και να γίνει πιο αντιπροσωπευτική και πολυπολιτισμική.