Τουρκικοί πύραυλοι και κυβερνητικά παραμύθια

Μόνο στην παρακμιακή ελληνική δημόσια σκηνή, η δοκιμή του τουρκικού πυραύλου Tayfun εμφανίζεται ως πρόκληση προς τη δική μας πλευρά.