Συλλήψεις τεσσάρων για διαφθορά στο ευρωκοινοβούλιο

Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας.