Οι «Φάκελοι του Twitter»: Ένα πουλάκι μαρτύρησε τους Δημοκρατικούς

Το χαριτωμένο γαλάζιο πουλάκι που ξέραμε… δεν ήταν ποτέ ελεύθερο από πολιτική επιρροή.