Τουλάχιστον εκατό Ροχίνγκια για εβδομάδες στα ανοιχτά της Ινδίας

Αρκετοί έχουν ήδη πεθάνει από δίψα και πείνα ή έχουν πνιγεί.