Ιστορική μείωση του πληθυσμού της Κίνας το 2022

Ο κινεζικός πληθυσμός μειώθηκε κατά περίπου 850.000 ανθρώπους το 2022.