Νομοσχέδιο για ενδοσχολική βία και εκφοβισμό: Τι περιλαμβάνει

Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών βίας, είναι μερικά από αυτά που περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα.