Στον χρυσό στρέφονται οι κεντρικές τράπεζες

Το 2022 οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν συγκεντρωτικά τη μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού που έχουν αγοράσει τα τελευταία 55 χρόνια.