Σούνακ: Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα

Η υπόσχεση του Σούνακ στην Ελλάδα, ότι η Αγγλία προσέχει τα γλυπτά και η εσκεμμένη εμμονή του στο «Μάρμαρα του Έλγιν».