Μετρό χωρίς έξοδο κινδύνου

Μεγάλες ελλείψεις σε εκπαίδευση και σε προσωπικό και στο βάθος ιδιώτες.