Το ένα πιάνεις, τ’ άλλο σου φεύγει: Εγγενείς αντιφάσεις

Στο γενικό απεργιακό ξεσηκωμό που συγκλονίζει τη μία από τις δύο καρδιές της Ευρώπης, τη Γαλλία, έρχεται να προστεθεί και η έτερη καρδιά, η Γερμανία.