Η ταξική εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Η εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στις εργατικές γειτονιές, η συνδικαλιστική και κινηματική απραξία και η εκλογική ήττα απέναντι στο σύστημα 107.