Ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση

Η ορκωμοσία του νέου υπηρεσιακού πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά και των μελών της υπηρεσιακής κυβέρνησης.