Και πάλι για την ανάγκη συσπείρωσης

«Η τέλεια δικτατορία θα είχε τη μορφή της δημοκρατίας, μια φυλακή χωρίς τοίχους, από όπου οι φυλακισμένοι δεν θα ονειρεύονταν να δραπετεύσουν».