Πέφτει ο ηθικός πανικός σαν το χαλάζι και ο απελπισμένος καλλιτέχνης αναστενάζει

Σε αυτή τη χώρα οι εκρήξεις ηθικού πανικού είχαν πάντα την τάση να είναι εκτός από ακραία λογοκριτικές, απίστευτα επικίνδυνες αλλά και εξαντλητικά γελοίες.