Όχι μόνον οι μετανάστες: Ο ρόλος της Ιταλίας στο Σουδάν

Η νέα «οδός ενέργειας», η θέση κοντά στο Κέρας, ο ρόλος του «κυματοθραύστη» των μεταναστευτικών ροών, εξηγούν το ενδιαφέρον της Ρώμης για το Χαρτούμ.