Ο Αναγνωστόπουλος έδωσε Πανελλήνιες κι έγραψε για τη βία κατά των γυναικών

Ο Μπάμπης έδωσε κανονικά Πανελλήνιες. Ο Κυριαζής, ο Ρωμανός, ο Δημάκης έκαναν απεργία πείνας για αυτό το δικαίωμα.