Οι τελευταίες προσπάθειες της Ουκρανίας πριν τη συνθηκολόγηση;

Ο πόλεμος που διεξάγει η Ουκρανία εκτυλίσσεται ταυτοχρόνως στο επιχειρησιακό πεδίο και σε αυτό της προπαγάνδας -δημοσίων σχέσεων-ενίοτε το δεύτερο επικαθορίζει το πρώτο.