Επιταχύνεται η υπερθέρμανση από ανθρώπινες δραστηριότητες

Η δημοσίευση σήμερα των νέων στοιχείων γίνεται σε μία αποφασιστικής σημασίας χρονιά για την κλιματική πολιτική.