ΕΚΤ: Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες

Η νέα αύξηση των επιτοκίων αντανακλά εν μέρει την διάψευση των προσδοκιών της ΕΚΤ για ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού.