Το κέρδος αγιάζει τα μέσα

Αυτή η φράση, αυτή η κυνική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αποτελεί κατά τα φαινόμενα τον γνώμονα των μέτρων που θα προωθήσει αυτή την τετραετία η κυβέρνηση.