Σύνοδος BRICS: Με το βλέμμα σε έναν πολυπολικό κόσμο

Θα συζητηθούν αλλά δε θα αποφασιστούν δύο κρίσιμα ζητήματα για την εξέλιξη των BRICS: η θέσπιση κοινού νομίσματος και η διεύρυνση της ομάδας.