Η Πύλα και η αξιοθρήνητη ελληνική εξωτερική πολιτική

Η ακολουθία των κινήσεων εδώ και χρόνια είναι αυτή. Κάτι δοκιμάζεται πρώτα στην εντελώς εγκαταλειμμένη Κύπρο και έπειτα μεταφέρεται σταδιακώς στο Αιγαίο.