Χώρα υπό διάλυση

Πώς αντιδρούν η κυβέρνηση και οι θεσμοί;