Έλληνες, ακόμη μία προσπάθεια να γίνετε Δημοκράτες!

Ο δρόμος που άνοιξε ο Τσίπρας έγινε λεωφόρος: από το μηδέν της πολιτικής στο άπειρο της επικοινωνίας.