Γιατί τα βρετανικά μέσα λένε τη μισή αλήθεια για το δράμα της Λιβύης

Υπάρχουν λόγοι για τη «χαοτική», «δυσλειτουργική» αντίδραση της Λιβύης στην καταστροφή και για να τους εντοπίσουμε, χρειάζεται να κοιτάξουμε πιο κοντά μας».