Τιμολόγιο ΔΕΗ: Σταθερά στα 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα και τον Οκτώβριο

Αναλυτικά και οι τιμές ρεύματος των υπόλοιπων προμηθευτών οικιακού ρεύματος.