«Ελληνικό» και όχι «διεθνές» ζήτημα η ακρίβεια, λένε 6 στους 10 πολίτες

Τρόφιμα και ενέργεια, οι δύο κατηγορίες εξόδων που εξακολουθούν να προβληματίζουν περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά.